Виден край да не дойдешь

Загадка про горизонт.

Виден край,
Да не дойдешь.

Ответ на загадку: ГоризонтВиден край да не дойдешь