На голове пуговка в носу решето

Загадка про чайник.

На голове пуговка,
В носу решето,
Одна рука,
Да и та на спине.

Ответ на загадку: ЧайникНа голове пуговка в носу решето