Чиста да не вода

Загадка про молоко.

Чиста, да не вода,
Клейка, да не смола,
Бела, да не снег,
Сладка, да не мед.

Ответ на загадку: МолокоЧиста да не вода