Бык во дворе рога во стене

Загадка про месяц.

Бык во дворе —
Рога во стене.

Ответ на загадку: МесяцБык во дворе рога во стене