Бык во дворе рога во стене

Загадка про месяц.

Бык во дворе –
Рога во стене.

Ответ на загадку: МесяцБык во дворе рога во стене