Бык на дворе а рога на реку

Загадка про дорогу.

Бык на дворе,
А рога на реку.

Ответ на загадку: Дорога со двораБык на дворе а рога на реку